Płyty specjalistyczne

  • Płyty wilgociouodpornione
  • Płyty ogniouodpornione
  • MDF barwiony w masie